SHEVA


Ty jsi Ten (píseň)

Text: Jan Duna

Děkuji za všechno co jsem dostal od Tebe.
Děkuji, že můžu shodit své zátěže.
Děkuji, že mně povoláváš skrze své dary
- k službě lidem.

Prosbu mou vyslyš za všechny lidi,
Prosím Tě, kdo nevidí tak ať vidí.
Prosím Tě i za mou malou víru,
ať nespadnu ještě níž.

Ty jsi Ten, který dává své srdce,
tak Ty jsi Ten, že i když víš, že mám špinavé ruce,
tak Ty jsi Ten, kdo stojí u mých dveří.