SHEVASatan existuje

         Věřit v Satana se nám musí stát stejnou samozřejmostí, jako že bez výdechu nemůže být nádech. Jen vírou v Satana a v jeho absolutní zlo, se před Ním: můžeme začít dostatečně chránit. A Bůh sám nám je na blízku, aby nám pomohl. Satan, Ďábel je bytost stvořená Bohem. Takže Bohu do značné míry podléhá, tak jako každá bytost. Satan je bytost, které Bůh odňal Lásku. Protože při roztržce v Nebi se Satan sám Lásky zřekl. Jak už jsem zde v jednom článku napsal. Satan je vysoce inteligentní bytost. Má velké množství démonů, kteří jsou mu oddáni, na různých úrovních, a kteří mu věrně slouží.

        V dnešní době jsou dva extrémní pohledy na Satana. Jeden je: Že lidé přestali zlo brát vážně. Všeobecně se zlo zjednodušuje a zlehčuje. Samotná Katolická Církev se přestala o Satanovi bavit. Nevím přesně proč. Snad aby lidi nestrašila, neděsila. Mnoho kněží veřejně tvrdí, že zlo je jen nedostatek dobra. „No to je pěkná hloupost“. Každý kdo odchází ze zpovědnice, po tomto výroku může nabít dojmu, že ty jeho hříchy, nejsou zase tak strašné. Takže udělené pokání nevygeneruje to správné odhodlání se toho prohřešení vyvarovat. Proto milosti s toho pramenící nemají tu správnou váhu.  Následně, naše mysl může mylně nabít dojmu, že chodit ke zpovědi není zase až tak důležité. A prostor na zapomínání svých prohřešků je vytvořen. Přestane-li člověk věřit ve zlo, v Satana a to v plnosti příčiny a důsledku. Vyklízí člověk Satanu prostor, který On, ihned obsadí a stáváme se jeho služebníky. Je to tvrdé a děsivé tvrzení. Ale je tomu tak. Satan není hlupák. Proto, aby někoho získal, vytvoří promyšlený plán, ve kterém nám nabízí skvělé věci a výhody. A protože člověk není, na takové inteligentní úrovni, není schopen rozpoznat Satanovi lsti. Protože Satan jako vyšší vyspělá bytost, zná naše lidské slabosti. A na ty on přesně zaútočí. Druhý extrémní pohled je: Lidé se Satana přehnaně bojí. A tento strach je tak velký, že nás to může až paralyzovat v ochraně před Ním. „Ticho, radši se o tom nebudeme bavit.“ Právě, toto je to nejhorší, co můžeme udělat.

         Před nějakým časem jsem se seznámil s knížkou: Napomenutí z onoho světa. To je knížka, ve které exorcisté, při vymítání Démonů s jedné léta posedlé ženy, prostřednictvím úst té ženy, se ptají těch Démonů na různé otázky. A oni, na příkaz Vznešené Paní Nebe, kterou není nikdo slavnější a vznešenější, než Panna Maria, musí pravdivě odpovídat. A oni sami tvrdí, byť to je proti ním samým. Že kdyby mi jsme věděli, co vědí Oni. Na 100%, bychom se chovali jinak. Podle jejich výpovědí, dnešní stav lidstva je horší než v Babyloně, kde došlo ke zmatení jazyků, horší než v Sodomě a Gomoře, kde nebyli uchráněni před ohněm, jsme na tom hůř, než byli lidé před potopou světa. Vysloveně v této knize je výpověď lidského Démona, Jidáše Iškariotského, který zradil Ježíše Krista. Ani on nebyl tak skrytě záludný, jak jsou někteří dnešní lidé. Vypadá to, že dnešní člověk se nezastaví opravdu před ničím a nikým. Jsme těsně před očistným ohněm. Každý z nás budeme seznámeni s pravdou. Nikdo neví, jak to bude probíhat, ale stát se to musí. A rozhodně nechci nikoho strašit. Ale naopak, uklidnit. A říkám, Bůh je DOBRO, LÁSKA. Nikomu se nestane nic, co by si nezasloužil. Naopak bude mu mnohé prominuto. Budou nám přiznány všechny polehčující okolnosti. Jako jsou například: naše nízká míra poznání, naše zatížení a provázanost s jinými lidmi, budou nám přičteny k dobru všechny dobré skutky, všechny přímluvy jiných za nás, a tak dále. A to vše v plném poznání Božího majestátu. Bůh je nejvyšší spravedlnost. Lidskou spravedlnost nekonečně převyšuje, proto se to nedá srovnávat.

        Jsem přesvědčen, že Satan ztělesňuje nekonečné zlo, na kterém sám Bůh ukáže své nekonečné dobro. Proto doporučuji v mezích svých možností, v Satana věřit a brát jeho bytost vážně, protože před jeho útoky není nikdo uchráněn. Ochrana před Satanovými útoky je víra v Boha. O způsobech víry v Boha se zmiňuji v předešlých článcích nebo v článcích potom to článku následující.

12. ledna 2018

Pro lidi, kteří neradi čtou jsem připrvil pomůcku:

***