SHEVACo se to děje, při modlitbě?

        

          Člověk, který se modlí, není slaboch ani zbabělec, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je to úkon vedený z Duše. Spousta z nás jsme rozčarování, když se modlíme a ono se nic a stále nic neděje. „Tak já se Bože, k tobě modlím, protože mě rodiče k tomu od malička vedli. Nebo protože teď potřebuji pomoc.“ Ale mě se zdá, že se nikdy nic nestalo. Ale ono se stalo. Jen mi jsme si toho nevšimli. Při modlitbě se mozek přetaktovává na jinou frekvenci. Ale. Aby toto mohl udělat, musí mysl osvobodit od zátěže, třídění neustále přijímaných informací, nebo nadměrné práce, udržet naše tělo v provozu. To není úplně jednoduchý úkol, protože mi lidé z bohatých zemí a Česká republika, je velmi bohatá země. Například: mi rádi jíme a hodně. Jen zpracování přijaté potravy celý organismus zaměstná na dvě až čtyři hodiny podle toho co jsme snědli. Mozek nemá čas. Když nejíme, děláme cokoliv jiného, na první dojem důležitého. A opět. Mozek nemá čas. A takto mozek a mysl zaměstnáváme na dlouhý čas dopředu. A tak i v modlitbě, zdánlivě Bohu libé činnosti, naše mysl dělá něco jiného než by měla. Tělo a mysl jsme tak oklamali, že dokonce děláme úkony modlitby, ale ve skutečnosti k modlitbě ani nemohlo dojít.

        To vše se dá naučit pravidelností a přitom si uvědomovat sám sebe, poznávat se, odpouštět si a učit se, mít se zdravě rád. Modlitba je tvrdá práce na sobě samém. A je to ta nejtěžší práce, protože jde o nás a nikdo jiný to za nás nemůže udělat. Pravidelnou modlitbou se učíme poznávat sami sebe, své nehmotné tělo, které má mnohem víc možností než to pozemské. Tyto možnosti nám nejsou k dispozici, dokud mi sami nenabydeme určitých znalostí a zkušeností, a tím prokážeme i zodpovědnost. A to nejen k sobě, ale především ke svému okolí. Taky nemůžeme číst knihu, dokud neznáme písmenka. Když se nám po létech pravidelné modlitby, podaří naší mysl odprostít od celoživotních návyků a systémových nutností, které tak zvaně vyžaduje naše společnost. Získá náš mozek a mysl tak potřebný čas a prostor. Mozek pří modlitbě. Co se děje, při modlitbě?V tento okamžik při modlitbě dochází k potřebnému spojení a mozek se naladí na požadovanou frekvenci daného problému, které zrovna řešíme. A v bdělém stavu nám naše mysl nabízí varianty řešení. A protože máme svobodnou vůli, výběr řešení je vždy na nás. V tomto okamžiku nám pomůže intuice, která podléhá naším zkušenostem, ale zná i naše duchovní znalosti, takže na 99% nabízí jistotu a zdárné vyřešení daného problému nebo situace. Ale současně v tento okamžik do toho přichází takzvaný lidský faktor pochybností a nejistot, které většinou pramení ze slabé nebo chybějící znalosti a zkušenosti v této oblasti. Proto při konečném rozhodování převládne, protože jeho argumentace se opírá o naší pozemskou zkušenost, která ve skutečnosti muže být jen vysněná anebo předána nám někým jiným, tudíž méně reálná, než to nabízené řešení svojí intuicí, která se naopak zdá nereálná. Zdánlivě to vypadá zmateně, ale je to naprosto logické. Tuto zmatečnost odstraníme, vírou ve vše co člověk dělá. Současně s tím je spojena zdravá míra pokory, která nám poskytuje sebereflexi. Při modlitbě se problémy nebo situace sami nevyřeší ani se neplní naše přání. Ale spouští se proces, do kterého mi můžeme vstoupit, na základě své svobodné vůle a duchovních znalostí. V tomto prostředí si můžeme podle čistoty svého myšlení připravovat podmínky pro snazší řešení problémů a situací v pozemském životě.

         Česká Republika je kulturně a historicky spjata s křesťanstvím, proto zde píši o modlitbě a ne o meditaci, mantrách a jiných názvosloví, které jsou modlitbě blízká. Ne náhodou se naše Duše vtělila právě sem a v tento čas. V duchovní světě, kterému je pozemský svět podřízen, není nic náhodou. A vše má vyšší význam a cíl. Proto je velmi důležité znát historii své rodiny a svého národa. A ze všech sil ji bránit a chránit před zaplevelením duchovními prvky jiných kultur. Náš lidský rozum a mysl je velmi omezená, a protože v těch dalších kulturách nežijeme, jen je navštěvujeme, nikdy je nebudeme schopni správně pochopit. A ti co se o to pokoušejí, v tomto směru nemohou najít, to co hledají.

   28. července 2017

***