SHEVADěkovná modlitba Andělům strážným.

 

Můj Anděli strážný,

Děkuji Ti, že jsi mým průvodcem na Zemi.

Děkuji Ti, že jsi, už mnoho dní a řadu let mým propojením mezi událostmi pozemskými a věcmi duchovními.

Děkuji, za Tvoji stálou službu,
kterou mi prokazuješ a díky ní jsme prošly mnoha životními těžkostmi, kterých možná bylo víc než radostí.

Děkuji, že jsi se mi dal poznat.

Děkuji, že se mnou vstáváš – bdíš – a chráníš moje Já, když jdu spát.

Děkuji, za chvíle, ve kterých se ocitám sám, ztracen.
V takový okamžik mi dáváš poznat, že jsi tady.
A propojuješ se s mojí Duší, abych tě ještě lépe procítil.

Děkuji, že jsi se mnou v mých myšlenkách a pomáháš mi
nalézt správnou cestu ke Stvořiteli.

Děkuji a skláním se před tvojí pomocí, když na někoho myslím, modlím se.
Ty jsi ten, který dotahuješ moji nedokonalost, aby mohly být moje modlitby: prosby, chvály a díky vůbec přijaty. Děkuji.

Jsi krásnou duchovní bytostí.
A spolu se svojí Duší, svojí myslí a veškerým svým poznáním,
kterého se mi do tohoto okamžiku dostalo. Ti vzdávám holt.

Díky Tobě, nejsem mrtev, ale žiji.

Díky Tobě, jsem tam, kde jsem.

Díky Tobě, mohu mnoho věcí vykonat.

Díky Tvé službě mohu svoji Duši zdokonalovat ve sjednocování se s Bohem.

Ó, jak důležitá je tvoje služba,
kterou mi každý okamžik mého pozemského života prokazuješ.

Sláva Tobě, Anděli strážný můj.

10. března 2019

Dal jsem svoji modlitbu do jednoho z Brněnských kostelů. Najde jí někdo?

***

Zdrávas Maria,

milosti plná,

Pán s tebou,

požehnaná jsi mezi ženami

a požehnaný je plod života tvého,

Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,

pros za nás hříšné,

nyní i v hodinu smrti naší.

Ámen

14. června 2017

***

Volám k Tobě Nebeský Otče, bez Tebe se ztrácím. Potřebuji tvoji přítomnost, jsem dítě bez otce a matky. Jen co mi pomůžeš, postavíš mě na nohy, vytrhnu se ti z rukou a rozběhnu se od Tebe, ale po chvíli opět padám. Dělám, že Tě nevidím, protože nechci přiznat svoji chybu. Nějakou dobu se hrabu v blátě. Ty, můj Otec mě nepouštíš ze svého dohledu. Můj pláč Tě zpozorňuje, aby v okamžiku modlitby byla podána první pomoc.

***

Shevův Žalm

Tobě se klaním, Nebeský Otče
Ty, který jsi vše stvořil
Jsi všude a vším
Ty námi prostupuješ
A mi Tebou
Tobě se klaním Hospodine
Já hříšný
Tebou milovaný
Tvoji Láskou živený
Já hříšný
Bez Tebe by nic nebylo, ani Já
Ty, který jsi z vraždy svého Syna udělal ctnost
Z nesmírné Lásky k nám, nám odpouštíš
Já hříšný
Z pýchy si odpustit nedovedu
Jako balvan si vše vleču
Satan napadá mysl moji, že jsem sám 
Ty však Hospodine jsi nejblíž
Jak jen já jsem ti dovolil
Ty s Lásky ke mně čekáš
Na můj náznak prosby, víry a lásky k Tobě
Aby ve vteřině balvan v prach se proměnil
Jsi připraven Satana jedinou svojí myšlenkou usměrnit
A mě hříšnému vše odpouštíš, bez podmínek
Stačí jen naznačit a už se tak stalo
Marií Pannou, jsem uklidňován
Předveden před Tebe
Jako výkupné Kristův kříž
A jeho tělo zmrzačené
Není třeba jiné oběti
Tak jsem Tebou milovaný.  

 29. srpna 2015

***

            Pane, každý den mého života, mi dáváš poznat, jak bezmocný bez tvoji pomoci jsem a naopak jak velké štěstí mě potkalo, že tě znám, protože i víra v Tebe je dar. Každý den cítím tu nerovnost, to bezpráví, to nepoznaní Tebe. Lidi se tváří spokojeně, ale jejich Duše pláčí Pane, nad pokřiveností, ve které žijeme. Pane ty to vidíš, děkuji Ti za tvoji schovívavost, že jsi nás ještě nezatratil. Chvála Tobě Pane.    

***

            Pane Bože, jedině Ty mi stojíš za to, abych Tě miloval. Abych se snažil naučit se Tě milovat, hledat k Tobě tu správnou cestu. Moje Duše se naplňuje pokojem při uvědomění si, že Ty od nás neočekáváš nic, čeho mi nejsme schopni. To jen mi lidé máme na sebe vyšší nároky bez rozvahy, čeho jsme vlastně schopni. Pane Bože, Tebe mi nemůžeme zklamat, protože od nás nic neočekáváš. My Tě můžeme jen překvapit, když se budeme snažit plnit Tvoji vůli. Pane Ty o nás víš vše i to jak jsme malý a slabí ve veškerém svém konání.

Děkuji Ti Pane, že s námi máš tak velké milosrdenství. Už 40 let Tě Pane znám a mnohokrát jsem byl v pokušení sám sebe přesvědčit, že Tě vlastně nepotřebuji. A Satan hbitě ve zlomku sekundy využil moji pýchy, mého klopýtnutí. A já se nevyhnul pádu do hříchu, a co víc využil jsem všechny „výhody“. Stal jsem se jeho poskokem. Jak snadné je Satanu padnout do náruče, on je jeden z málo, který si nás všímá a má o nás skutečný zájem. A on nám má skutečně co nabídnout, vše se leskne a třpytí, až se hlava točí a rozum je smyslu zbavený. Trvá značnou chvíli, než nechám promluvit Srdce, Duši a stabilizuji rozum. Duše mě ze své přirozenosti vede k Bohu. Zvedám se ze škarpy jak opilec po flámu. Musím začít znovu s těžkou myslí, že jsem zklamal svého Stvořitele, Pána a Boha.  Ó Bože, jak jsi velkorysý pro naše selhání, jen Tebe se vyplatí bezmezně milovat, protože Ty mi Pane dáváš vše a já se to musím naučit přijímat. Bez Tebe Pane, tento život nemá smysl. Pane Bože, odpusť mi, že jsem Tě svými hříchy přibil na Kříž. Vidím se před očima v těle římského vojáka, který Tě hřeby přibíjí na Kříž. Pane Bože, nejtěžší na tom všem je ten fakt, že jsem to dělal vědomě. Já Tě Pane znám, nikdy se před Tebou nemohu schovat a tvrdit, že Tě neznám a to mě dělá za svůj život plně zodpovědným. Pane Bože, Ty jsi moje jediná záchrana, Tobě se odevzdávám, Tobě chci patřit, i když Tebe nejsem hoden.

***

            Pane Boře, znám význam modlitby a přesto mám obrovské problémy se modlit. V mém lidském životě je mnoho svodů od modlitby, která je mířená k Tobě. Trápí mě to Pane, protože jsi mi dal dar tě poznat. Ano, já tě znám, já jsem celým svým dosavadním životem přesvědčen, že jsi živý, milující a nás objímající Bůh. Sláva Tobě Pane.

***

            Pane prosím Tě o Svatého Ducha, abych Ti byl věrný v postižení a v lásce k Tobě. Oslabil jsi moji psychiku, často se mi chce brečet. Pane dej mi dar uvědomění, ať to není pláč nade mnou, ale nad Tvým křížem. My a naše hříchy tě Pane Ježíši Kriste, synu živého Boha, přivedly až na kříž. Tvoje nevinna krev byla za nás prolita. Musím ti Pane děkovat, že jsi to pro nás udělal a skrze Tebe děkovat Tvému a našemu Bohu Otci, že byl a stále je lásky plný a tvoji oběť přijal. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.

***

            Ducha Svatého je potřeba přijmout. To co může změnit náš svět, je to že mi opravdu odpustíme lidem, kteří nám ublížili. Chceme-li, se uzdravit musí se nejdříve uzdravit naše Duše. Duše pochází od Boha, ona ho dokonale zná. Proto když hřešíme, naše Duše ztrácí spojení se svým a naším stvořitelem a bezmezně milující bytostí. A Duše tím nesmírně trpí, a když Duše trpí dlouho tak je to moc. A odráží se to na tělesných nemocech. Není jediného hříchu, který by se na nás nepodepsal. Tělesné nemocí jsou důsledkem hříchů, jakýchkoliv hříchů. Cesta k uzdravení je lítost, opravdové odpuštění, uvědomění a víra v Ježíše Krista, kterého jsme ukřižovali.

***

  Každý den se Ti Pane chci odevzdávat, prosím Tě vytrhni mě ze Satanské náruče, která je mi každou chvíli mých slabostí, tak široce a klamavě přátelsky nabízena. Zvlášť když na Tebe zapomenu. Zapomínám Pane na Tebe tak často, zvlášť když mě obdaruješ pokojem a klidem. V ten okamžik na Tebe zapomínám anebo se moje modlitba stává povrchní. A myšlenka na Tebe Pane opět přichází se značným zpožděním, když mám starosti a bojím se. Taková je Pane moje stálost, nestálost ve víře k Tobě. Děkuji Ti Pane, že i přesto jsi mi stále na blízku a máš mě rád. Chvála Tobě Pane.

***

            Pane Ježíši Kriste, synu živého Boha upřímně lituji všech svých hříchů, jsem recidivistou. Jen co se probudím  napadnou moji mysl hříšné myšlenky, snažím se odolat, ale čím déle jim odolávám tím intenzivnější je na ně myšlenka dokud není dokonáno. Toto nejvíce platí v zachovávání čistoty, tento pud je tak silný, že to vyžaduje odhodlání a soustředit mysl na potřebnější a v takovéto zkoušce se s plnou vírou obracet na Tebe Pane. Pane vzdávám se ducha onanie, ducha pornografie, tělesné žádostivosti po tělesném kontaktu se ženou bez Tvého požehnání. V tomto jsem Pane nejsladší a Satan to ví. Pane prosím a žádám Tě o Tvoji přítomnost, jen s Tebou jsem silný a mohu mu odolat. Chvála Tobě Pane.

***

            Prosím Tě Pane buď se mnou, dej mi prosím sílu, abych zodpovědně nesl své postižení, abych nikoho nevydíral jak citově tak tělesně, s nikým nemanipuloval, byl rovnocenným partnerem pro okolní lidi. Pane prosím Tě dej mi sílu být hrdý na Tebe, na to, že Tě znám. Být hrdý na Tvé velké utrpení, které jsi pro naši spásu podstoupil. Pane toužím po Tvé přítomnosti, jen s Tebou jsem silný a chráněn před pádem. Ty jsi můj bratr, asistent, obchodník, Ty jsi můj lékař. Ano Pane já chci, abys mi byl vším a všude. Chvála Tobě Pane.

***

            Pane Ježíši Kriste, nad uvědoměním jak špatně jsou nastaveny systémy ve světě, ve kterém žiji. Mám větší touhu patřit jen Tobě. Čím víc bojuji se světem, který mi nepřináší uspokojivé životní potřeby, tím více toužím po Tvé přítomnosti, abych byl silný a přemohl a nepodlehl systému. Moje Duše Pane, už teď touží po Nebeském Království. Pane jen Tvoje přítomnost může moji Duši přinést pokoj, proto Tě Pane žádám o Tvoji přítomnost. Bez Tebe Pane jsem mrtev a já toužím žít. Žít s tebou. Chvála Tobě Pane.

***

            Pane, vylej své milosrdenství na toto místo, kde je mnoho utrpení a bolesti. Jen ty Pane jsi ten správný fyzioterapeut, který může léčit a uzdravovat. Prosím Tě odpust nám maše hříchy a uzdrav nás. Děkuji Pane. Pane děkuji, že jsi mi dal dar viry, děkuji Ti, že jsem o Tobě nemusel nikdy pochybovat. Bez Tebe Pane jsem chodící mrtvola a to si moje Duše nezaslouží, protože Duše, každá Duše Tě zná a sebe menším odkloněním od Tebe nevyslovitelně trpí, až slzy v očí se objevují. Pane děkuji, že mě podpíráš, jinak by ten můj pád byl zničující. Pane jsi pro mě záchranný kruh, abych mohl bezpečně proplout bahnem lidského hříchu. Pane jak jsi mocný, Tvé Boží Tělo bylo umučeno, Tvá nevinná krev tekla po dřevě kříže, aby byly umyty všechny naše hříchy, jejich důsledky cítím ve velké koncentraci. Miluji Tě Pane.

***

            Pane děkuji Ti, že stojíš při mně. Pane děkuji Ti za Václava, že je kvalitní fyzioterapeut, Pane v mých očí to je VIP ve svém oboru. Prosím dej mu sílu poznat i jemu samotnému, že je dobrým člověkem a mistr ve svém oboru. Kolikrát si ani neuvědomujeme, jak správné lidi kolem sebe máme, dokud to s něčím nesrovnáme. Já sám si až teď uvědomuji, jak kvalitní lidi mě obklopují. A díky nim mohu růst a taky se jednou stát kvalitním člověkem. Děkuji Ti Pane za všechny lidi kolem mě.

***

            Pane, když jsem se snažil včera o Tobě mluvit, kolik v mé řeči bylo pýchy a hrdosti, s velkou lehkostí jsem tě bral do huby a v mých slovech bylo málo úcty k Tobě. I na tom je vidět jak moc nás miluješ, jinak bys mě už dávno musel zbavit života za tolik pýchy, která mě pohlcuje. Pane prosím pomoz mi oslabit tento největší hřích, který je branou ke všem ostatním hříchům. Jen s Tvojí pomocí jsem schopen zvítězit. Pane přijď a buď prosím se mnou. A když neuzdravíš moje tělo, buď prosím potěšením pro moji Duši, které Tě miluje. Posiluj mého anděla strážného. Který svůj úkol plní velmi dobře, děkuji Ti za něj.

***

            Nemají se nosit křížky na krku, protože prý nosíme na krku celé Kristovo utrpení. Kdyby tomu tak bylo, to by bylo super. Satan krmí společnost nesmysly a mi ubožáci, tápající ve tmě se chytáme stébélek a projíždějícího voru záchrany si nevšímáme. Jak malý a ubozí jsme. A přesto nás Bůh miluje láskou, kterou si neumíme ani představit. Každý okamžik našeho života jsme jí živeni. Jak moc toužíme být milováni lidmi navzájem a pro tuto lásku jsme ochotni udělat téměř cokoliv, ale pořád je to nic, proti Boží lásce. Ta má úplně jinou dynamiku, kterou si opět neumíme představit. A přitom jsme na ní tak závislí, že bez ní se nejsme schopni ani jednou nadechnout. Jen naše Duše jí zná, protože Ona přichází od Boha. Jak strašně musí naše Duše trpět, když jí nedopřáváme smyslu plný zdroj života. To je jako bychom přestali jíst nebo dýchat. Taková Duše v nás jen živoří a neuvěřitelně trpí, a když je toho utrpení mnoho, začne chřadnout naše tělo a z toho vznikají tělesné i psychické nemoci je to logičtější víc než si myslíme.

***

            Pane potřebuji schrastit dost peněz. Připadám si jak na horolezecké stěně, která je plochá jako deska a jen Bůh mi ukazuje cestu kudy lest a podle toho se na daném místě objeví daný úchyt nebo výstupek. Bez Boha stojím na místě a už mě vše bolí ze strnulosti. Pane toužím se k Tobě schoulit jako malý kluk ke svému Otci: “Tati, jsem unavený, mám pocit, že se mi nic nedaří, že mě nikdo nemá rád, proto Tě Pane tak často oslovuji, protože se snažím najít v Tobě útěchu a klid. Jsem člověk nestálý a pyšný, a kdyby mi nebylo smutno tak bych si Pane na Tebe ani nevzpomněl. Mám Tě Pane moc rád, už jen za to, že mě máš rád takového, jaký jsem a ty mě znáš dokonale, před Tebou neskryji žádný hřích a i přesto jak špatným člověkem jsem mě podpíráš a chráníš. Děkuji Ti Pane a klaním se Ti, chválím našeho nebeského Otce za jeho lásku, kterou plní celý náš svět a za jeho nekonečné milosrdenství, bez kterého by náš svět už dávno zanikl. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.

***

            Pane, je čas se k Tobě přibližovat, i když můj hřích, Tě pověsil na kříž. Je potřeba být statečný a uvědomovat si Tě, tvoji skutečnou existenci. Být statečný a jít napříč celou společností. Dnes víc jako jindy, jsi opomíjen a přitom bez Tebe nezmůžeme nic.

***

            Pane, děkuji Ti, že se o mě staráš. Děkuji za Lásku, kterou mi dáváš. Čím víc čtu o Satanu, potřebuji tvoji asistenci a pomoc, abych nepadl do jeho léčky.

***

            Pane Ježíši Kriste, ty jsi můj Pán a jen tobě patří moje oddanost. Ty jsi můj Princ nebes, a tobě se odevzdávám. Veličenstvo moje, z lítostí v srdci se vyznávám, jsem samí hřích, ani zlomek sekundy života, mého nejsem čistý. A jen moje víra ve vaše Veličenstvo, v Lásku, kterou jsem sycen, ve Vaše milosrdenství mi dává naději, že můj soud nade mnou bude spravedlivý. Věřím ve Vás. V Boha Otce, pána nebes, Majestát, Syna Ježíše Krista, prince nebes, vykupitele světa a Ducha Svatého s Lásky a podstaty Boží zrozeného. Ano ve Vás a v Tebe já věřím.

***