SHEVA

Zpět ...

Jsem nikdo

 Stojím před Nebeským svatostánkem,
před každodenním pozemským spánkem.

Prosím za odpuštění provinění svých i cizích,
prosím o propuštění všech Duší uvízlých.
Předkládám seznam lidí, které na zemí potkávám,
mnoho z nás závidí, že Tebe mám a poznávám.

 Jsem pro mnohé nikdo,
pro tři osoby jsem někdo.
Poselství o Tobě,
vidím i na sobě.

Děkuji mnohokrát, že mohu ráno vstát,
přijdeš mi boty zout, a třeba i obejmout.
Tvá Láska nezná věk a je bez hranic,
jsem pouhý člověk a bez Tebe pranic.
Nechci-li být sám.
Chválou si Tě přivolám.

Schoulený do klubíčka,
bezpečí maminky bříška.
Slyšet tlukot srdíčka,
spinkat, nezavírat víčka.
V otrávené vodě plout,
nemohl jsem se nadechnout.
Přes to vše jsem se narodil,
i když tu jsem – jsem rozdíl.

Moji Duši jsi uložil,
abych život takový odžil.
Každý člověk - prožitým životem,
jsme pro Boha,
Tím nejvzácnějším - klenotem.
v klenotnici Boha.

Slláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému, Ámen.

11. prosince 2018