SHEVA

Zpět ...

Čas

Utíká stejným krokem
nezahlídneš ho okem
vteřinou po vteřině
si klidně plyne
a je minuta
k uctění člověka
minuta za minutou
vytrvale tiše jdou
vstříc hodině
někdo se narodí, někdo zahyne

a je hodina
hodina šedesát minut ukrývá
je to spousta času
také stejným krokem ubíhá
střeží naší krásu
zopakuje si to 24 krát
umí jeden den odtikat
a je den
den života mas lidí.