SHEVA

Zpět ...

Potok naděje

Potok proud vody hrne,
láska mezi námi lidmi hyne.
Komu se svěřit mohu,
když v samotě i v lásce tonu ?

Potok proud vody valí,
při pohledu na něj
se cítím jako v Ráji,
vír začíná svůj rej
jako Satan začíná svůj lov
jen proto, aby tě spoutal do okov.

Bůh tě nespoutává,
jen Lásku rozdává,
potom jen vyčkává,
kdo se mu v modlitbě oddává.

Jen Bůh má k nám mnoho lásky,
více, než vody má tento potok,
říkám ti to bez nadsázky,
je to náš největší veletok.

Děkuji, Bože, za potok naděje
a prosím, buď k nám trpělivý.
S tvým proudem lásky každý uspěje,
ať člověk uvěří v tuto chvíli.

Napsáno: 1. 8. 1997