SHEVA

Zpět ...

Noc zla

Bezesné jsou mé noci.
Bože, bez tvé pomoci
zlé síly mě ovládají
a hříchy mé uznávají,
k nohám skládají jako dar.
Satane, a co, co bude dál?
Peklo - tma, samota a strach,
můj život bude velký krach.

Bože ! Já nechci do pekla !

Bože můj,
já vím, že jen Ty jsi pravý,
chci být Tvůj.
Ty kdybys chtěl, tak jsem zdravý.

Bože můj,
jen Ty máš velkou moc,
chci být Tvůj
a jen Tebe prosit o pomoc.

Náš tatínku nebeský,
choval jsem se nehezky,
jak víš, hřešil jsem
dnem i nočním snem.
Sláb jsem bez Tvé pomoci
jako tenkrát v noci.
Já chci k Tobě do Ráje,
Satan ať jde do háje !

Napsáno: 6. 1. 1997