SHEVA

Zpět ...

Modlitba

Sedím v noci na balkóně
a myšlenky jdou mimo mě.
Lásko, chci, abys byla mou,
jít s Tebou černou tmou.
Už nikdy nechci být sám,
kam za Tebou jít mám, kam?

Svoji dýmku bafám a dým stoupá k nebi,
k Tobě, Bože,
já v Tebe doufám
a moc Tě miluji,
tuto modlitbu Ti věnuji,
ó, můj Bože.

Jsem sám jako on na poušti,
ten, který nám hříchy odpouští.
Sám se nechal přibít na kříž,
s člověkem je stále potíž.

Napsáno: 25. 11. 1996