SHEVA

Zpět ...

Moje Duše volá

 

Můj smutek
Není pojišťovnou hrazen
Od Tebe útěk
Chovám se jako blázen
Po dřevě stéká krev
Koho zase umučily?
Nebo to je jen na efekt
Cože! Obnovili se staré rány
Jsou podél cest trámy do Té
Lidé na nich nevisí hlavy duTé
A přesto z nich krev teče
Jako tenkrát kdysi
Naše Duše volá člověče!
Prosím-li Boha jsem v kleče.
Duše má volá
Už mě osvoboď s tohoto těla
Nepáchneme ani do kostela
A já bych tolik chtěla
Ve svatostánku nikdo není
Ale kněz vybírá mění
Ty jsi můj Jediný Pán
Máš pro mě plán
Duše má volá
Už mám toho dost dělat s Ivanem vola
Znám tě mě jsi stvořil
Lásku svou jsi do mě vložil
To byla doba
Než jsem probudila toho pozemského tvora
Teď žijeme v nechápavém davu
Mi taky věříme, ťukají si na hlavu

17. srpna 2015